查询世界各地的邮政编码

日本Toukyouto的所有邮政编码

Adachiku       Akirunoshi       Akishimashi       Aogashimaaogashimamura       Arakawaku


Bunkyouku


Chiyodaku       Choufushi       Chuuouku


Edogawaku


Fuchuushi       Fussashi


Hachijoujimahachijoumachi       Hachioujishi       Hamurashi       Higashikurumeshi       Higashimurayamashi       Higashiyamatoshi       Hinoshi


Inagishi       Itabashiku


Katsushikaku       Kitaku       Kiyoseshi       Kodairashi       Koganeishi       Kokubunjishi       Komaeshi       Koutouku       Kouzushimakoudushimamura       Kunitachishi


Machidashi       Meguroku       Mikurajimamikurajimamura       Minatoku       Mitakashi       Miyakejimamiyakemura       Musashimurayamashi       Musashinoshi


Nakanoku       Nerimaku       Niijimaniijimamura       Nishitamagun'Okutamamachi       Nishitamagunhinodemachi       Nishitamagunhinoharamura       Nishitamagunmizuhomachi       Nishitoukyoushi


Ogasawarashotouogasawaramura       Ooshimaooshimamachi       Ootaku       Oumeshi


Setagayaku       Shibuyaku       Shinagawaku       Shinjukuku       Suginamiku       Sumidaku


Tachikawashi       Taitouku       Tamashi       Toshimaku       Toshimatoshimamura